නාපානේ පේමසිරි

රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ ‘මහානායක හිමියන්’ අපවත් වෙයි

Share this Article

රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහානායක අතිපුජ්‍ය නාපානේ පේමසිරි මහනායක හිමියන් අපවත් වූ බව සංවේගයෙන් දැනුම් දෙන්නෙමු.

උන් වහන්සේ රෝගීව රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියා.

අපවත්වනවිට උන්වහන්සේ 98 වන වියේ පසුවූවා.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.