නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු “ශ්‍රී ලංකා විනිවිද පෙරමුණෙන්” යළිත් මැතිවරණයට

Share this Article

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයට පෙර කාලවකවානුව තුළදී කතාබහට ලක්වූ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවට වාර්තා වේ. ශ්‍රී ලංකා විනිවිද පෙරමුණ නමින් පක්ෂයක් ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ කටයුතු මේවනවිට සිදු කර තිබෙන අතර එහි මහලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කරනු ලබන්නේ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතායි. එම පක්ෂයේ වැඩ කටයුතු හා ක්‍රියාකාරකම් පිළිඹද ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩ කටයුතු හෙට (24) දිනයේ සිට සිදුකිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවටයි වැඩි දුරටත් වාර්තා වන්නේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.