නව පනත යටතේ ‘අයිස්’ මත්ද්‍රවය ළඟ තබාගැනීම සඳහා මරණ දඬුවම…

ශ්‍රී ලංකාව තුළ අයිස් ග්‍රෑම් 5කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ළඟ තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වන ඕනෑම පුද්ගලයකුට මරණ දණ්ඩනය පැනවීමේ බලය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැන් පැවරී ඇති බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මහතා පවසයි.

2022 අංක 41 දරන වස විස, අබිං සහ අන්තරායකර ඖෂධ (සංශෝධන) පනත යටතේ අධිකරණය වෙත බලතල පවරා ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

“ප්‍රමාණය සන්තකයේ තිබියදීත් පෙර නීතිය ක්‍රියාත්මක වූයේ හෙරොයින් සම්බන්ධයෙන් පමණි,” ඔහු පැහැදිලි කළේය.

පාසල් සිසුන් සතුව අයිස් ග්‍රෑම් 5 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇති බවට අනාවරණය වුවහොත් ඔවුන් ළමා රැඳවුම් මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ලබන බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

යහපත් ජාතියක් බිහිකර අනාගත පරපුර රැකගැනීමට අවශ්‍ය නම් දරුවන්ගේ කටයුතු පිළිබඳව අවධානයෙන් පසුවන ලෙසද අධිකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.