නව ජනාධිපතිවරයෙකු තෝරා පත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සත්‍යාපනය නොකළ ප්‍රකාශ කථානායකවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

කරුණු සහ නෛතික පසුබිම සොයා නොබලා නව ජනාධිපතිවරයෙකු පත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම ව්‍යවස්ථාපිත ක්‍රියාවලිය හෑල්ලුවට ලක් කරන බවත්, මහජනතාවගේ සිත් තුළ සැකය වපුරන බවත්, ස්ථාවරත්වයට තර්ජනයක් වන බවත් කථානායක කාර්යාලය ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය.

මේ වන විට රට තුළ පවතින අස්ථාවර ජනතා හැඟීම් හමුවේ මෙම ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අදහස් හෝ ප්‍රකාශ වාර්තා කිරීමේදී එහි මූලාරම්භය නොසලකා වගකීමෙන් කටයුතු කරන ලෙස කථානායකවරයා සියලු මාධ්‍ය ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටින බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

“මෙම ක්‍රියාවලිය හෝ වෙනත් පාර්ලිමේන්තු කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ඕනෑම පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දීමට පාර්ලිමේන්තු කාර්යාලය සූදානම්. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ගරු කිරීම අපේ රටේ ස්ථාවරත්වය, සාමාන්‍යභාවය සහ ප්‍රගතියෙහි මූලික පදනම ලෙස පවතින අතර මෙය ආරක්ෂා කර ගැනීම සහතික කිරීමට සහාය වන ලෙස සියලුම පුරවැසියන්ගෙන් සහ සංවිධානවලින් ඉල්ලා සිටිමු.

“2022 ජූලි 14 වැනි දින සවස හිටපු ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය කථානායකවරයාට ලැබුණු අතර එහි සත්‍යතාව සහ නීත්‍යානුකූලභාවය පරීක්‍ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව 2022 ජූලි 15 වැනි දින පෙරවරුවේ එම නිවේදනය නිකුත් කළේය. ජනාධිපතිවරණ 4 වැනි වගන්තියට අනුව ( විශේෂ විධිවිධාන) පනත. 198L හි අංක 2, එවැනි ලිපියක් පිළිගැනීම

“එවැනි සිදුවීමක් සිදුවී දින තුනක් ඇතුළත පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන්න” යනුවෙන් එහි මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනුම් දෙන අතර ඒ අනුව 2022 ජුලි 16 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන ලදී. පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දීමෙන් පසු “හතළිස් අටට පෙර නොවන ලෙස නාමයෝජනා භාර ගැනීමට දිනයක් නියම කළ යුතුය. එම රැස්වීමේ දින සිට පැය සහ දින හතකට පසුව නොවේ” එම පනතේ 5 වැනි වගන්තියට අනුව, ඒ සඳහා දින නියම කර ඇත්තේ 2022 ජූලි 19 වැනි දිනයි. එම දිනට නාමයෝජනා ලැබුණු පසු, මැතිවරණය එම පනතේ 6.4 වගන්තිය ප්‍රකාරව “නාමයෝජනා භාරගැනීමේ මොහොතේ සිට පැය හතළිස් අටකට නොවැඩි දිනයක” පැවැත්වීමට නියමිත අතර මේ සඳහා ප්‍රකාශිත දිනය ජූලි 2022. මෙම ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කර පිළිගෙන ඇත. පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම පක්ෂ නායකයින් විසින්” එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.