ධන බද්ද සහ උරුම බද්ද ලබන වසරේ සිට

බදු එකතු කිරීම් අපේක්ෂිත ආදායම් ඉලක්කවලට වඩා පහත වැටී ඇති බැවින්, රාජ්‍යයට වැඩි ආදායමක් ලබා ගැනීම සඳහා රජය ලබන වසරේ තවත් නව බදු දෙකක් – ධන බද්ද සහ උරුම බද්ද හඳුන්වා දීමට නියමිතය.

රටේ මූල්‍ය කටයුතු අධීක්‍ෂණය කිරීම සඳහා පත් කරන ලද නව පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවකට අනුව ලබන වසරේ සිට බලාත්මක වන මෙම බදු සඳහා අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය කිරීම මුදල් අමාත්‍යාංශයට පැවරී ඇත.

රටේ මූල්‍ය කටයුතු අධීක්‍ෂණය කිරීමේ වරම සහ කාරක සභාවේ විෂය පථය තුළ පවතින නමුත් පවතින තත්ත්වයට පමණක් සීමා වූ සියලු කටයුතු පිළිබඳ සාමාන්‍ය අධීක්ෂණ බලතල සහිතව පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝගවලට ගෙන එන ලද සංශෝධන මගින් විශේෂ කාර්යයන් සඳහා මාර්ග සහ ක්‍රම කාරක සභාව පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී පිහිටුවන ලදී. නීති. එම කමිටුවේ ප්‍රධානත්වය දරන්නේ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතායි.

වාර්තාවට අනුව රාජ්‍ය ආදායම් එකතු කිරීමේදී රජය මුහුණ දෙන ප්‍රධානතම අභියෝගය වන්නේ රාජ්‍ය වියදම් ආදායමට වඩා වැඩි වීම හේතුවෙන් නිර්මාණය වන අඛණ්ඩ අයවැය හිඟයයි. වසර මැද මූල්‍ය වාර්තාවට අනුව මේ වසරේ ජනවාරි සිට ජුනි දක්වා අයවැය හිඟය රුපියල් බිලියන 1.24 කි.

පසුගිය වසරේ අපේ‍්‍රල් මාසයෙන් පසු අත්හිටවූ විදේශ ණය ගෙවීම සහ පසුගිය වසරේ මුල් භාගයට සාපේක්ෂව රාජ්‍ය වියදම් දෙගුණයක් පොලී ගෙවීමක් සහිතව ගෙවීම ඊට හේතු වී ඇතැයි වාර්තාවේ.

වේදිකාව සංවර්ධනය කර නඩත්තු කරන සිංගප්පූරු සමාගම සමඟ ගිවිසුම අලුත් කිරීමේදී යෝජිත බදු දෙක සැලකිල්ලට ගනිමින් වත්මන් බදු එකතු කිරීමේ ඩිජිටල් වේදිකාව වන RAMIS 2.0 වැඩිදියුණු කිරීමට කමිටුව නිර්දේශ කර ඇත.

රේගුව, දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සහ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව යන ප්‍රධාන ආයතන තුන විසින් මේ වසරේ (ජනවාරි සිට ජූනි දක්වා) මුල් භාගයේ සිදු කරන ලද බදු ආදායම් එකතු කිරීම ද 2023 අයවැයෙන් ඇස්තමේන්තුගත බදු ආදායම් ඉලක්කවලට වඩා පහළ මට්ටමක පවතී.

IRD විසින් මේ වන විට රුපියල් ට්‍රිලියන 1.667 ක අයවැය ඇස්තමේන්තුවෙන් සියයට 41.81 ක් (රුපියල් බිලියන 696.94) පමණක් රැස් කර ඇති අතර රේගුව මෙතෙක් ඇස්තමේන්තු කර ඇති රුපියල් ට්‍රිලියන 1.22 න් සියයට 32.79 (රුපියල් බිලියන 400.07) එකතු කර ඇත. රුපියල් බිලියන 217 ක ඇස්තමේන්තුගත ඉලක්කයෙන් සියයට 41 ක් (රුපියල් බිලියන 88.963) සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව රැස්කරගෙන ඇත.

රටේ බදු ව්‍යුහයේ හඳුනාගෙන ඇති පොදු දුර්වලතා ද වාර්තාව පෙන්වා දෙයි, බදු නිවාඩු, සහන සහ සහන ලෙස සැලසුම් නොකළ තාවකාලික බදු දිරිගැන්වීම්, පටු බදු පදනමක් සමඟ, ස්ථාවර බදු ප්‍රතිපත්ති නොමැතිව අනුප්‍රාප්තික රජයන් විසින් ලබා දෙනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු බදු ගෙවන්නන් සංඛ්‍යාව මුළු ජනගහනයෙන් සියයට 3ක් පමණ වන බවද වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

“ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් වැඩිවීමට අනුව බදු පදනම පුළුල් වී නැහැ. උදාහරණයක් වශයෙන්, කැසිනෝ ව්‍යාපාර සහ ඩිජිටල් සේවාවලට අදාළ ව්‍යාපාර බදු ව්‍යුහයට ඇතුළත් කර නැත,” වාර්තාව පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *