දෛනික පොල් පරිභෝජනය ලක්ෂ 45යි, නිෂ්පාදනය ලක්ෂ 30යි

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් සිදු කරන ලද පර්යේෂණවලින් අනතුරුව, සමස්ත දෛනික පොල් පරිභෝජනය ගෙඩි ලක්ෂ 45 ක් පමණ වන අතර, දෛනික පොල් නිෂ්පාදනය ගෙඩි මිලියන තුනක් පමණ වන බව අනාවරණය වී තිබේ.

එබැවින් ඉඩ ඇති සෑම ගෙවත්තකම පොල් වගා කිරීමට ජනතාව පෙළඹවීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ජාතික පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයට උපදෙස් දී ඇත.

ඒ අනුව අපේ රටේ පරිභෝජනයට භාවිත කළ හැකි විශාල පොල් ප්‍රමාණයක් නොදැනුවත්කම නිසා විනාශ වී යයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් වගාව වැවිලි බෝගයකි. මේ වන විට සමස්ත පොල් නිෂ්පාදනයෙන් 75%ක් දේශීය පරිභෝජනය සඳහා යොදා ගැනේ. එය ඉහළ අපනයන ඉල්ලුමක් ඇති වැවිලි බෝගයකි. මෙරට පොල් නිෂ්පාදනය තවමත් අපනයනය කරන මට්ටමට සංවර්ධනය වී නොමැති බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

පොල් පරිභෝජනයෙන් උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා ප්‍රායෝගික වැඩසටහන් සකස් කරන ලෙස ද අමාත්‍යවරයා මණ්ඩලයට උපදෙස් දුන්නේය.

මේ නිසා ඉඩ ඇති සෑම ගෙවත්තකම පොල්ගස් වගා කිරීමට ජනතාව පෙළඹවීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස කෘෂිකර්ම ඇමැතිවරයා ජාතික පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයට උපදෙස් දී ඇත.

සියලු කරුණු සලකා බලා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පොල් පැල ලක්ෂයක් සිටුවා නව පොල් ත්‍රිකෝණයක් ස්ථාපිත කිරීමට පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

රන්න, වීරකැටිය සහ වලස්මුල්ල යන ප්‍රදේශ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් නව පොල් ත්‍රිකෝණය ස්ථාපිත කිරීම මේ වන විට සිදු කෙරෙමින් පවතී.

ගෙවතුවල සිටුවීම සඳහා එක් නිවසකට පොල් පැළ පහක් ලබාදීමට කටයුතු යොදා ඇත.

එබැවින් මෙම නව පොල් ත්‍රිකෝණය සඳහා ගොවීන් වෙත පොල් පැළ බෙදාදීම පසුගිය දින දෙක තුළ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් සිදු කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *