දේශපාලන බෙදීම් ප්‍රගතියට බාධාවක් – රනිල්

දේශපාලන බෙදීම් ප්‍රගතියට බාධාවක් බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය. ජාතික සංවර්ධනය සඳහා එකමුතුවේ අවශ්‍යතාව අවධාරණය කළ ජනාධිපතිවරයා තම දේශපාලන හිතවත්කම් සඳහා නොව, ජාතියේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස  සියලු පාර්ශවයන්ට ආරාධනා කළේය.

අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ සමාරම්භක උත්සවය අමතමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව අවධාරණය කළේය.

කලාපයේ කෘෂිකාර්මික අවශ්‍යතා සහ පානීය ජල අවශ්‍යතා සපුරාලීම අනුරාධපුර උතුරු ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ බව ජනාධිපතිවරයා කීය.

මෙම ජල ව්‍යාපෘතිය කෘෂිකර්මාන්තයට අහිතකර ලෙස බලපාන්නේ නැති බවටද ජනාධිපතිවරයා සහතික විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *