දිගම්බරම් ඇමැති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයිද?

තමන් ඇමති ධුරයෙන් ඉවත්වන බව කදුරට, නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන ඇමති පලනි දිගම්බරන් මහතා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට දන්වා යවා ඇතැයි වාර්තාවේ.

මීට හේතුව වී ඇත්තේ වතු කම්කරුවන් සඳහා ගෙවීමට නියමිත තිබූ දීපවාලී උත්සව දීමනාව ලබා දීමට රජයේ ඇමතිවරයෙකු විරෝධය පළ කිරීමයි.

එමෙන්ම වතු කම්කරුවන්ගේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ද නිසි ප්‍රතිචාර නොදැක්වීමද මීට හේතුවක් වී ඇත.

ඇතිව තිබෙන තත්ත්වය මත අවසන් තීන්දුව ගැනීම සඳහා එම පක්ෂයේ නායකයින් තවදුරටත් සාකච්ඡාවක් කරමින් සිටින බවද දැනගන්නට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *