දැඩි විරෝධය හේතුවෙන් රජය SVAT පද්ධතිය අහෝසි කිරීම 2025 අප්‍රේල් දක්වා ප්‍රමාද කරයි

අපනයනකරුවන්ගේ සහ රටේ ව්‍යාපාරික කුටිවල දැඩි විරෝධය මධ්‍යයේ, සරල කළ අගය එකතු කළ තීරුබදු (SVAT) ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට කලින් ගත් තීරණය 2025 අප්‍රේල් 1 දක්වා කල් දැමීමට රජය තීරණය කර ඇත.

අහෝසි කිරීම 2024 ජනවාරි 1 සිට ක්‍රියාත්මක වීමට මුලින් සැලසුම් කර තිබුණි.

ශක්තිමත්, නව එකතු කළ අගය මත බදු ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කරමින්, SVAT ක්‍රමානුකූලව අවලංගු කරන බවට ද රජය සහතික වී ඇත.

මෙම සතියේ, මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, SVAT ක්‍රමය ඉවත් කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දිනය 2025 අප්‍රේල් 1 දිනට සංශෝධනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඉල්ලා සිටියේය.

එකතු කළ අගය මත බදු (සංශෝධිත) පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡා කිරීමේ කාරක සභා අවස්ථාවේදී කරන ලද යෝජනාව සමඟ මෙම තීරණය සමපාත වේ.

2024 ජනවාරි 1 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි SVAT ඉවත් කිරීම ඇතුළු 2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකයා විසින් සකස් කරන ලද පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ එකඟතාව මීට පෙර ලැබී තිබුණි.

අපනයනකරුවන් සහ ව්‍යාපාර විසින් මතු කරන ලද උත්සුකයන් ප්‍රතිරාවය කරමින්, ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය පසුගිය සතියේ අනතුරු ඇඟවූයේ SVAT ඉවත් කිරීම අපනයනකරුවන්ට මුදල් ප්‍රවාහ ගැටළු සමඟ ක්ෂණිකව පහර දෙන අතර විවිධ පහළ කර්මාන්ත සහ සැපයුම්කරුවන්ගේ මුදල් ප්‍රවාහයට බාධා කරමින් මූල්‍ය අභියෝගවල රැළි බලපෑමක් ඇති කරන බවයි. .

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව (IRD) විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන වැට් බදු ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රියාවලියේ දිගුකාලීන අකාර්යක්ෂමතා සහ ප්‍රමාදයන් විසඳීම සඳහා පවතින SVAT ක්‍රමය 2011 දී ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. SVAT ට පෙර, බොහෝ අපනයනකරුවන් වසර පහක් හෝ හයක් දක්වා ප්‍රමාද වූ වැට් බදු ආපසු ගෙවීම හේතුවෙන් මුදල් හිඟයකට ලක් විය.

ශක්තිමත් විකල්ප වැට් බදු ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රමයක් නොමැති විට විශේෂයෙන්ම SVAT ක්‍රමය ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපනයනකරුවන් සහ අනෙකුත් ව්‍යාපාර විසින් මතු කරන ලද උත්සුකයන් රජය පිළිගත්තේය.

“අදාළ පාර්ශ්ව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු පෙන්වා දෙන්නේ, ශක්තිමත් අගයකින් තොරව සරල කළ අගය එකතු කළ තීරුබදු ක්‍රමය අවලංගු කළහොත් පුද්ගලයන්ට විශේෂයෙන් දැනට පද්ධතිය යටතේ ලියාපදිංචි වී සිටින අපනයනකරුවන්ට අදාළව මූල්‍ය ප්‍රවාහයේ දැඩි ගැටලු මතුවිය හැකි බවයි. බදු ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රමය,” රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මෙම පසුබිම යටතේ ශක්තිමත් වැට් බදු ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කරන තුරු SVAT ක්‍රමය ක්‍රමානුකූලව ඉවත් කිරීමට මේ සතියේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *