ත්‍රිරෝද රථ සංගම් ගාස්තු වැඩි කරයි.

ත්‍රිරෝද රථ සංගම් ගාස්තු වැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන්ගේ සංගමය අද නිවේදනය කළා.

එම සංගමයේ සභාපති ලලිත් ධර්මසේකර මහතා පැවසුවේ පළමු කිලෝමීටර් ගාස්තුව රු. 120 ක් වන අතර රු. 2 වැනි කිලෝමීටරයේ සිට රුපියල් 100ක් අය කෙරේ.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ මේ වන විට ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන් තම වෙළෙඳාම කරගෙන යාමට අපහසු වී ඇති අතර මේ හේතුවෙන් මහජනතාව ද දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටින බවයි.

ලලිත් ධර්මසේකර ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවෙන් ඉල්ලා සිටියේ පොදු ප්‍රවාහනයට අදාළ ගැටලුවලට මැදිහත් වී කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දෙන ලෙසයි.

කුලී රථ සේවා ලෙස ක්‍රියාත්මක වන ත්‍රිරෝද රථ මෙන්ම වෙනත් සමාගම්වල මීටර් සහිත වාහනද තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි ගාස්තු වැඩි කර දැනට රු. පළමු කිලෝමීටරයට 250 කි.

රු. 100 පළමු කිලෝමීටරයට රු. ඉන්ධන හිඟය හේතුවෙන් 2 වැනි කිලෝමීටරයට රුපියල් 90ක් වුවද ඇතැම් සමාගම්වලින් මීටර් සහිත ත්‍රිරෝද රථ රු. 120 පළමු කිලෝමීටරයට රු. 2 වන කිලෝමීටරයට 100 කි.

ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේ ගමන් ආරම්භ කිරීමට පෙර කිලෝමීටර් ගාස්තු පිළිබඳව විමසා බලන ලෙසයි.

රට තුළ ත්‍රිරෝද රථ ධාවනය සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් හඳුන්වා දිය යුතු බව ලලිත් ධර්මසේකර මහතා පැවසීය.

සැප්තැම්බර් 01 වැනිදා සිට බස්නාහිර පළාතේ මීටර් නොමැති සියලුම ත්‍රිරෝද රථ ලියාපදිංචි කර ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සංගමය අදහස් කරන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.