ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු අඩු කෙරෙයි.

ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු රු. ඉන්ධන මිල සංශෝධනයට සමගාමීව කිලෝ මීටරයකට රුපියල් 20 බැගින් වන බව සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන්ගේ සංගමය අද නිවේදනය කළා.

එම සංගමයේ සභාපති ලලිත් ධර්මසේකර මහතා පැවසුවේ, ඒ අනුව සියලුම ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන්ගෙන් රු. පළමු කිලෝමීටරයට රුපියල් 100, පසුව රු. දෙවන කිලෝමීටරයේ සිට 80 කි.

තමන්ට කතා කළ හැක්කේ මීටර සහිත ත්‍රිරෝද රථ වෙනුවෙන් පමණක් බව සඳහන් කළ ඔහු කියා සිටියේ දැනට එවැනි ත්‍රිරෝද රථ විවිධ ගාස්තු යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

ත්‍රිරෝද රථ සඳහා සතිපතා ලීටර් පහක ඉන්ධන කෝටාවක් ලබාදීම හේතුවෙන් වැඩි මිලට මිලදී ගන්නා ඉන්ධන භාවිත කරමින් ක්‍රියාත්මක වීමට සිදුව ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට සමගාමීව ඉන්ධන කෝටාව වැඩි කළහොත් ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු තවදුරටත් අඩු කළ හැකි බව ලලිත් ධර්මසේකර මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *