තවත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 8ක් හුදකලා කෙරේ

යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසුවේ,අද උදැසන 5 සිට තවත් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 8ක් හුදකලා කිරීමට තීරණය කළ බවයි.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හබරාදුව පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,

  • කොග්ගල 1 ග්‍රාම නිලධාරි වසම
  • කොග්ගල 2 ග්‍රාම නිලධාරි වසම
  • මීගහගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
  • මාලියගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
  • පියදිගම බටහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පිළියන්දල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,

  • නිවන්තිඩිය ග්‍රාම නිලධාරි වසම
  • මාම්පේ නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මහරගම පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,

  • ඇරැව්වල බටහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම.

Leave a Reply

Your email address will not be published.