තවත් ආසාදිතයින් දෙදෙනෙක් IDH රෝහලෙන් පැන යයි.

Share this Article

පැන ගිය ආසාදිතයින් දෙදෙනා එකම පවුලේ මව සහ පුතු වන අතර IDH රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ගනිමින් සිට ඇත.
මෙම සැක කරුවන් සොයා පොළිස් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.