තමන්ගේ රාජකාරී වැඩ ප්‍රශ්න කරන්න ජනපති කොමිසමට බැහැ – නීතිපති කියයි

තමන්ගේ රාජකාරිය පිළිඹද ප්‍රශ්න කිරීමට ජනාධිපති කොමිසමට බලයක් නොමැති බව නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා ලිඛිතව දැනුම් දීමක් සිදු කර ඇත. ඔහු මේ බව දැනුම් දී ඇත්තේ දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ සිදුවීම් විමර්ශනය කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කර ඇති විශේෂ කොමිෂන් සභාවක් වෙතය.

​තමන් විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණය හමුවේ ක්‍රියාකරන ආකාරය පිළිබඳව ප්‍රශ්න කිරීමට ජනාධිපති කොමිසමට හැකියාවක් නැතැයි අදාළ කොමිසමට නීතිපතිවරයා විසින් ලිඛිතව දැන්වූ බව නීතිපතිගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී අධිනීතිඥ නිශා​රා ජයරත්න ප්‍රකාශ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *