ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා බැංකු සංගමය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෙවුම් ශේෂය තිරසාර සමතුලිතතාවයකට ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම ව්‍යුහගත කිරීමට සම්බන්ධ සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ප්‍රතිඵල ගැන හොඳින් විමසා බැලිය යුතුය – විභව ගෘහස්ත ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයක (DDR) බැංකු අංශයේ ප්‍රාග්ධනයට සහ ද්‍රවශීලතාවයට ඇති බලපෑම සහ අවදානම අවම කිරීම. මෙම අංශය, සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා බැංකු සංගමය (ගැරන්ටි) ප්‍රකාශ කළේය.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් SLBA ප්‍රකාශ කළේ, ප්‍රතිඵලයක් නොවන සංවේදී ආපසු ගෙවීමේ ධාරිතා සීමාවන් තුළ ආපසු ගෙවීම ආරම්භ කිරීමට හැකි වන පරිදි ඔවුන්ගේ ණය හිමියන් විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයට (GoSL) ආපසු ගෙවීමේ සහන ලබා දෙන බවට ණයහිමියන් සමඟ එකඟතාවකට පැමිණීම අවශ්‍ය බවයි. සමාජ ආරවුල් සහ දේශපාලන කඩාකප්පල් කිරීම් වලදී.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ප්‍රමුඛතා ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන්, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අපේක්ෂාවන් සහ සියලුම රාජ්‍ය ණය හිමියන් හරහා මෙම ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කිරීම විවිධ අවශ්‍යතා අනුව දුෂ්කර බව පිළිගත යුතුය. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සාමාජික බැංකු එකමුතුව සමඟ පැවති සාකච්ඡාවල විනිවිද භාවයක් නොමැතිකම ප්‍රයෝජනදායක නොවන බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

සම්පූර්ණ ප්රකාශය:

ශ්‍රී ලංකා බැංකු සංගමය (SLBA) ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම බලපත්‍රලාභී බැංකු නියෝජනය කරන අතර ආර්ථිකයේ සියලුම අංශවලට යටින් පිහිටයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) මූල්‍ය වෙලඳපොලවලට බලපෑම් කරමින් මුදල් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රධාන යාන්ත්‍රණය බැංකු අංශයයි. ජාතික අවශ්‍යතා සඳහා බැංකු පද්ධතියේ ස්ථාවරත්වය ඉතා වැදගත් වේ.

GoSL රාජ්‍ය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සහ බැංකු අංශයේ සැලකිල්ල

“අයවැය ශේෂයේ සහ බාහිර ජංගම ගිණුමේ දිගුකාලීන හිඟය සමඟ සමගාමීව තිරසාර නොවන සාර්ව ආර්ථික ආකෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරමින්, ගෝලීය සහ දේශීය මූලාශ්‍රවලින් පැනනගින අසංඛ්‍යාත දුර්වලතා නිසා ආර්ථිකය 2022 මුල් භාගය වන විට එහි බෆර සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කර ඇත. ”.

CBSL වාර්ෂික වාර්තාව 2022

මෙම පසුබිම තුළ, 2022 අප්‍රේල් මාසයේදී රටේ ණය ආපසු ගෙවීමේ බර දරාගත නොහැකි බව ප්‍රකාශ කරන ලද අතර උග්‍ර ගෙවුම් ශේෂ හිඟය සඳහා මූල්‍යකරණය කිරීම හරහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) සහාය ලබා ගැනීමට කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. මෙම ක්‍රියාවලියේදී, සමාජ ආරවුල් ඇති නොවන සංවේදී ආපසු ගෙවීමේ ධාරිතා සීමාවන් තුළ ආපසු ගෙවීම ආරම්භ කිරීමට හැකි වන පරිදි ඔවුන්ගේ ණය හිමියන් විසින් ආපසු ගෙවීමේ සහන ශ්‍රී ලංකා රජයට (GoSL) ලබා දෙන බවට ණයහිමියන් සමඟ එකඟතාවයකට පැමිණීම අවශ්‍ය වේ. සහ දේශපාලන කඩාකප්පල් කිරීම.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ප්‍රමුඛතා ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන්, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අපේක්ෂාවන් සහ සියලුම රාජ්‍ය ණය හිමියන් හරහා මෙම ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කිරීම විවිධ අවශ්‍යතා අනුව දුෂ්කර බව පිළිගත යුතුය. කෙසේ වෙතත්, SLBA සාමාජික බැංකු එකමුතුව සමඟ ඇති සාකච්ඡාවල විනිවිදභාවය නොමැතිකම ප්රයෝජනවත් නොවේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෙවුම් ශේෂය තිරසාර සමතුලිතතාවයකට ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමේ ව්‍යුහගත කිරීමට සම්බන්ධ සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් අනිවාර්යයෙන්ම එහි ප්‍රතිඵලය – බැංකු අංශයේ ප්‍රාග්ධනයට බලපෑම් සහ ද්‍රවශීලතාවය කෙරෙහි විභව ගෘහස්ථ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය (DDR) සහ අංශයට ඇති අවදානම අවම කිරීම. අප සිටින තත්ත්වය තවදුරටත් උත්සන්න වීම වැළැක්විය යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික පුනර්ජීවන ක්‍රියාවලියේදී බැංකු අංශයට ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීමට සිදුවන බව සැමවිටම මතක තබා ගත යුතුය. අංශයේ ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණවත්තා අනුපාත (CAR) සහ ද්‍රවශීලතා ආවරණ අනුපාත (LCR) දැනට නියාමන අවශ්‍යතා තුළ පවතී. බැංකුවල ස්ථාවරත්වයට තර්ජනයක් වන සහ මහජන විශ්වාසය පළුදු කරන ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් ඇතුළු කිසිදු ක්‍රියාවක් හරහා මෙම තත්ත්වය ක්ෂය නොකළ යුතුය.

“ස්වේච්ඡා” ණය ප්‍රශස්තකරණය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද, ස්වේච්ඡා නොවන මූලද්‍රව්‍යයක් තිබේද සහ මෙය අදාළ වන්නේ කාටද යන්න පිළිබඳව බැංකු පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලා ඇත (විශාල භාණ්ඩාගාර බිල්පත් / භාණ්ඩාගාර – බැඳුම්කර හිමියන්ට අධි විශ්‍රාම අරමුදල් සහ රාජ්‍යය වැනි සීමා වේ හිමි බැංකු), යෝජිත දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය (DDO) සහ ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කර (ISB) ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ නියමයන් පිළිබඳ වැඩි විස්තර, IMF විස්තීරණ අරමුදල් පහසුකම (EFF) කාලසීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධන අපේක්ෂාවන් පිළිබඳ IMF හි අදහස කුමක්ද? සහ යෝජිත DDO අපට පෙර මෙම මාර්ගය ගත් වෙනත් සමහර රටවල අත්දැකීම් වලට සමාන වේද යන්න.

විශේෂයෙන්ම මෑත කාලීනව ණය ආපසු ගෙවීමේ තහනම, ශක්‍ය ව්‍යාපාර නැවත සැලසුම් කිරීම සහ සාමාන්‍යයෙන් අවාසි සහගත කොන්දේසි මත අවශ්‍ය ප්‍රතිසාධන විධිවිධාන සමඟ අර්බුදවලින් පිළිබිඹු වූ මහජන කනස්සල්ල සහ දේශපාලන නැගිටීම් යන දෙකටම තුඩු දුන් දැඩි ආර්ථික දුෂ්කරතා හරහා වසර ගණනාවක් පුරා රජය සහ මහ බැංකුවේ ප්‍රයත්නයන්ට බැංකු නිරන්තරයෙන් සහාය ලබා දී ඇත. අයහපත් කාලගුණය, 2019 පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු, Covid-19 වසංගතය, දේශපාලනික සහ සමාජ නොසන්සුන්තා වැනි බොහෝ සිදුවීම් මගින්. ණය දුර්වලතා මෙතෙක් නොදුටු උපරිම මට්ටමට පැමිණ ඇත. ප්‍රාග්ධනය සහ ද්‍රවශීලතාවය මත මෙම වික්‍රියා මත තවදුරටත් අපහරණ පිරිවැය ගැනීම තිරසාර නොවේ.

අතිශය දුෂ්කර තීරණ ගන්නා මේ මොහොතේ බැංකු පද්ධතියේ ස්ථායීතාව පවත්වා ගැනීම ඉතා වැදගත් බව බැංකු නැවත අවධාරණය කරයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *