ඩෙල්ටා කොවිඩ් ප්‍රභේදය පිළිබඳව සැකයක් නිසා මාදිවෙල සංචරණය සීමා කෙරේ

මාදිවෙල, ප්‍රගතිපුර ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙක් කොවිඩ් “ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය” ආසාදිතයෙක් යැයි සැකයක් මතුවීම එම ප්‍රදේශයේ සංචරණ කටයුතු සීමාකිරීම සඳහා පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව අදාළ ප්‍රදේශයෙන් කිසිදු පුද්ගලයෙකුට පිටවීම හෝ ඇතුළුවීම තහනම් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඩෙල්ටා කොවිඩ් ප්‍රභේදය බවට සැකකෙරෙන කොවිඩ් ප්‍රභේදයක් ආසාදිත පුද්ගලයෙකු පසුගිය දා හඳුනාගැනීමත් සමඟ එම පියවර ගෙන තිබේ.

මේ අතර එම පුද්ගලයාගේ ආශ්‍රිතයෙකු බව කියන කාන්තාවක් ද කොවිඩ් -19 වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර සඳහා IDH රෝහල වෙත ඇතුළත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *