ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය ලියාපදිංචි නොකළ පෞද්ගලික සැපයුම්කරුවන්ගෙන් වෛද්‍ය සැපයුම් ලබා ගැනීමට එරෙහිව මූලික අයිතිවාසිකම් ගොනු කරයි.

ලියාපදිංචි නොකළ පුද්ගලික සැපයුම්කරුවන්ගෙන් සෘජු කොන්ත්‍රාත්තු සහ අනවසර ලංසු මගින් වෛද්‍ය සැපයුම් ලබා ගැනීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ගෙන ඇති පියවර අභියෝගයට ලක් කරමින් ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා (TISL) විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කර ඇත.

TISL සහ එහි විධායක අධ්‍යක්ෂිකා Ashala Nadishani Perera විසින් මෙම පෙත්සම ගොනු කරනු ලැබුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට සහ අනෙකුත් නිලධාරීන්ට Savorite Pharmaceuticals (Pvt) Limited සහ Kausikh Therapeutics (P) Limited යන සමාගම්වලට කිසියම් ඖෂධයක් මිලදී ගැනීමක් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ගෙවීමක් සිදු කිරීම වැළැක්වීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසයි. සැපයුම්.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා වෛද්‍ය සැපයුම්වල උග්‍ර හිඟය වැලැක්වීමේ අරමුණින් අඛණ්ඩව ඖෂධ සැපයුමක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඉන්දීය ක්‍රෙඩිට් ලයින් සහ වෙනත් නිශ්චිත නොවන අරමුදල් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඉල්ලා ඇති බව පෙත්සම්කරුවෝ ප්‍රකාශ කළහ. ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ සෞඛ්‍ය ආයතනවල.

ශ්‍රී ලංකාවට වෛද්‍ය ද්‍රව්‍ය ප්‍රසම්පාදනය කිරීම සහ ආනයනය කිරීම සිදු කරනු ලබන හඳුනාගත් සැපයුම්කරු ලෙස Savorite Pharmaceuticals (Pvt) Limited සහ Kausikh Therapeutics LTD යන සමාගම් අවස්ථා දෙකකදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් යෝජනා කර ඇති බව පෙත්සම්කරුවෝ වැඩිදුරටත් කියා සිටියහ. ඖෂධ.

NMRA මගින් අවශ්‍ය ලියාපදිංචි කිරීම් එම පෞද්ගලික ආයතනවලට නොතිබුණද, තරගකාරී ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් සම්පූර්ණයෙන් නොමැති පසුබිමක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් එම පෞද්ගලික ආයතනවල නම් අදාළ ප්‍රසම්පාදන සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට යෝජනා කර ඇත.

නීතීඥ තුෂාරි ජයවර්ධන මහත්මිය හරහා මෙම පෙත්සම ගොනු කර තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *