ජෙහාන් අප්පුහාමි ඇප මත නිදහස් කරයි.

රංගන ශිල්පී ජෙහාන් අප්පුහාමි කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට භාර වීමෙන් පසු ඇප මත මුදා හැර තිබේ.

ශ්‍රී ලාංකික නළුවා අද කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට භාරවීමෙන් අනතුරුව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙරුණා.

ජුලි මාසයේ පැවති මහජන විරෝධතා අතරතුර කොළඹ කොටුවේ පිහිටි ජනාධිපති නිල නිවසට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වූ බවට ඔහුට චෝදනා එල්ල විය.

කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය රුපියල් ලක්ෂයක ශරීර ඇපයක් මත නළුවා මුදා හැරියේය. උසාවියට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ලක්ෂ 5ක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.