ජාතික හැඳුනුම්පත් එක්දින සේවය නැවත දැනුම් දෙනතුරු අත්හිටුවයි

ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක් දින සේවය හෙට (17) සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු තාවකාලිකව අත්හිටුවන බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිල මහතා අද (16) පැවසීය. කොරෝනා වයිරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් පවතින තත්ත්වය සැළකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගත් බව ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *