ජාතික රෝහලේ හෙද නිලධාරිනියකටත් කොරෝනා

Share this Article

කොළඹ ජාතික රෝහලේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරිනියකටද කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙන බවට වාර්තා වේ. එම හෙද නිලධාරිනිය ජාතික රෝහලේ ගෙවීම් වාට්ටුවේ සේවය කර ඇති බවටත්, වෛරසය ආසාදනය වූ එම හෙද නිලධාරිනිය IDH රෝහලට මාරුකර යවා තිබෙන බවටත් තොරතුරු වාර්තා වේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.