ජල විදුලියෙන් පසුගිය මාසයේදී විදුලිබල මණ්ඩලයට රුපියල් බිලියන 16 ක අමතර ආදායමක්

අධික වර්ෂාවත් සමඟ ජල විදුලි උත්පාදනය සම්පූර්ණ ධාරිතාවයෙන් සිදු වූ නිසා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට (CEB) පසුගිය මාසයේදී රුපියල් බිලියන 16 ක අමතර ආදායමක් ලැබුණු බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා ඊයේ පැවසීය.

ජලාශවල සම්පූර්ණ ධාරිතාවට ළඟා වී ඇති බැවින් සහ සම්පූර්ණ ධාරිතාවයෙන් ජල විදුලිය උත්පාදනය කරන බැවින් මේ මාසයේ ද එවැනිම ආදායමක් හෝ ඊට වඩා වැඩි යමක් අපේක්ෂා කරන බව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

පුරෝකථනය කළ පරිදි දෙසැම්බර්, ජනවාරි සහ පෙබරවාරි මාසවල නියඟ තත්ත්වයක් ඇති වුවහොත් අතිරේක ආදායම භාවිතා කරන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

කෙසේ වෙතත්, මේ වසරේ මුල් මාස දහය තුළ විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් බිලියන 12 ක සමස්ත පාඩුවක් ලබා ඇති බව ඔහු පැවසීය.

දෙසැම්බර් 31 වැනිදායින් අවසන් වන ශේෂ පත්‍රය අවසන් කර අමතර ආදායමක් ඇත්නම් ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදු කර ජනතාවට සහන සැලසීමට පියවර ගන්නා බවද ඇමැතිවරයා කීය.

“දෙසැම්බර් 31 ශේෂ පත්‍රය අවසන් කිරීමෙන් පසු අමතර ආදායමක් ඇත්නම් කැබිනට් මණ්ඩලයට දන්වා මිල සංශෝධනයක් කිරීමට මම පියවර ගන්නවා,” ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *