ජපානයේ රැකියා අවස්ථා වැඩි කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි.

ජපානයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන් සඳහා වැඩි රැකියා අවස්ථා විවෘත කිරීම සඳහා රජය ජපානයේ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාසලාභී සහ පුහුණු සේවක සහයෝගිතා සංවිධානය (JITCO) සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ තිබේ.

ඒ අනුව, JITCO විසින් ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන්ට ‘තාක්ෂණික සීමාවාසික පුහුණු වැඩසටහන් (TITP) සහ ‘නිශ්චිත පුහුණු සේවක වැඩසටහන් (SSW) සඳහා ඇතුළත් වීමට අවස්ථාව සලසා දෙනු ඇත.

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර පවසන පරිදි මෙම වැඩසටහන් මගින් ජපානයේ රැකියා වෙළඳපොළට සම්බන්ධ වීමට සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින්ට උපකාර වනු ඇත.

මෙම අවස්ථාවට JITCO නියෝජනය කරමින් Masato Kume, Naoki Komi සහ Shigeo Matsutomi යන නිලධාරීන් සහභාගී විය.

මෙම අවස්ථාවට කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර, අමාත්‍යාංශ ලේකම්, ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ (SLBFE) වැඩබලන සභාපතිවරයා ඇතුළු එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ද සහභාගි වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *