ජනාධිපති අධ්‍යාපනික ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන 2023 ආරම්භ වෙයි.

ජනාධිපති අරමුදල සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය එක්ව අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් විශිෂ්ටතා දැක්වූ සිසුන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මඟපෙන්වීම යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයට (PMD) අනුව, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය මෙම වැඩසටහන සඳහා ලකුණු ප්‍රදානය කිරීමේදී කුසලතා, සෞන්දර්යය, ක්‍රීඩා සහ විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් මෙන්ම ශිෂ්‍යයාගේ පවුලේ ආර්ථික හා සමාජ තත්ත්වය ද සලකා බලයි.

පළමු අදියර යටතේ දිවයින පුරා සිසුන් 3,000 ක් සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර, අධ්‍යාපන කලාප 11 ක ඉහළම කුසලතා ඇති ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන් 110 දෙනෙකුට සංකේතාත්මකව රු. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ වසර දෙකක් සඳහා මසකට රුපියල් 5,000.

මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මඟින් දිවයින පුරා අධ්‍යාපන කලාප 100 ක සිසුන් 3,000 කට සහාය ලබා දෙමින් කලාපයකට මුළු ශිෂ්‍යත්ව 30 ක් ප්‍රදානය කෙරේ. වසර දෙකක කාලය සඳහා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනේ මුළු ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. මිලියන 360 කි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය චක්‍රලේඛයක් මගින් පාසල් දැනුවත් කළ අතර ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන සඳහා අයදුම්පත් දිරිමත් කිරීම සඳහා පුවත්පත් දැන්වීමක් ද පළ කළ බව පීඑම්ඩී ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම අවස්ථාවට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත සහ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක, ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්නායක, ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එම්.එන්. රණසිංහ, ජනාධිපති අරමුදලේ ලේකම් ඩබ්ලිව්.ඒ.සරත් කුමාර යන මහත්වරු ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *