ජනාධිපතිට වාසි ඡන්දයක් තියන්න පුළුවන් – මහින්ද රාජපක්ෂ

ඉදිරියේ දී පැවැත්වෙන්නේ ජනාධිපතිවරණයක්ද මහ මැතිවරණයක් ද යන්න තීන්දුව වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා සතු බවත් ජනාධිපතිවරයාට වාසිදායකයැයි කියන ඡන්දයත් පැවැත්වීමට හැකි බවද මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුර දිය යුත්තේ වර්තමාන ජනපතිවරයා බව  හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

සිංහල අලුත් අවුරුදු සඳහා නැකැත් පත්‍ර දෙකක් ඉදිරිපත් වීම පිළිබඳව මාධ්‍යවේදින් නැගූ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන් හිටපු ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ තමන් නැකත් හදන කෙනෙකු නොවන නිසා තමන් ද එම ලබාදෙන නැකත කුමක්දැයි බලාගෙන සිටින බවය.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 22 දින පස්වරුවේ හදිසියේ දඹුල්ල හිටපු නගරාධිපති ජාලිය ඕපාත මහතාගේ නිවසට පැමිණියේය.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නගරාධි පති වරයාගේ නිවසට පැමිණෙන බව දැනගෙන ගලේවෙල නාවුල  පල්ලේපොල ,  දඹුල්ල ,ආදි ප්‍රදේශවල  ප්‍රාදේශීය සභා හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් සභාපතිවරුන් මෙන්ම අවට පදිංචිකරුවන් පිරිසක්ද පැමිණ සිටියහ.

ඒ මහතා නුරාධපුර සිට මහනුවර බලා ගමන් කරන අවස්ථාවේ දී හිටපු නගරාදීපති ජාලිය ඕපාත මහතාගේ නිවසට පැමිණ තේ පැන් සංග්‍රහයක්ද භුක්ති විඳ ි  පැමිණ සිටි පිරිස සමඟ ඡායාරූපවලට පෙනී සිටිමින් නික්මයෑමට යන අවස්ථාවේ මෙම   ප්‍රශ්න දෙක මාධ්‍යවේදීන් විසින් විමසීමේදී මේ බව සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *