ජනපති නොබැඳි ජාතින්ගේ සමුළුව අමතයි

නොබැඳි ජාතීන්ගේ 19 වැනි රාජ්‍ය නායක සමුළුවට උගන්ඩාවේ කම්පාලාහී දි ඊයේ (19) ආරම්භ විය.

ඒ සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ද අද සහභාගි විය.

සමුළුවේ මෙවර තේමාව “හවුල් ගෝලීය සමෘද්ධිය සඳහා සහයෝගීතාව පුළුල් කර ගැනීම” යන්නයි.

සමුළුව අමතමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කළේ ඩිජිටල් වශයෙන් මෙන්ම මහා විනාශකාරී ආයුධ මගින් නොබැඳි ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ රටවල් අතර ගැඹුරු අසමානතාවක් නිර්මාණය කර ඇති බැවින් යහපත් ලෝකයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා කඩිනමින් විසඳුම් සොයාගත යුතු බවය.

එමෙන්ම ගෝලීය දකුණේ රටවල පවතින දේශපාලන, ආර්ථික, සමාජීය සහ දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීමේ අභිලාෂ සපුරාලන, බහු ධ්‍රැවීය ලෝකයක් ගොඩනැගීමට නොබැඳි ජාතීන්ගේ සංවිධානය දායක විය යුතු බව ද ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේය.

මේ අතර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, අනෙක් රාජ්‍ය නායකයින් සමඟ සමූහ ඡායාරූපයකට ද එක්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *