ජනාධිපති

ජනපති ගෝඨාභය උපන් දිනය සමරයි (PHOTOS)

Share this Article

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද සිය 71 වන උපන් දිනය සමරනවා. ඒ වෙනුවෙන් ජනාධිපති තුමා විසින් අනුරාධපුර රුවන්වැලි මහා සෑය අභියස කිරි ආහාර පූජාවක් අද උදෑසන පවත් වන ලදී.

Image may contain: 3 people, people standingImage may contain: 2 people, people standingImage may contain: one or more people, people standing and foodImage may contain: 1 person, sitting and indoorImage may contain: 1 person, standingImage may contain: 1 personImage may contain: 2 people, people standing and outdoorImage may contain: 1 person, standing and outdoorImage may contain: 1 person, standing, hat and outdoorImage may contain: sky and outdoor


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.