ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රමුඛ කරගනිමින් විරෝධතා රැළි…

රජයට එරෙහිව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ (ජවිපෙ) ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රධාන විරෝධතා තුනක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

මාර්තු 18 සිකුරාදා කොළඹදී තරුණ තරුණියන්ගේ මහා පරිමාණ විරෝධතාවක් සංවිධානය කර ඇත.

ජාතික ජන බලවේගය (NPP) මීළඟ මහජන විරෝධතාව මාර්තු 23 බදාදා නුගේගොඩදී පවත්වයි.

ගොවීන්ගේ අවසන් මහා විරෝධතාව මාර්තු 29 වැනි අඟහරුවාදා පොළොන්නරුවේදී පැවැත්වේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *