ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නව ජාතික සැලැස්මක් සඳහා ජනතා අදහස් ලබා ගනී

රට මුහුණ දී සිටින වත්මන් සමාජ, ආර්ථික සහ දේශපාලන අර්බුදවලට විසඳුම් සෙවීම සඳහා නව ජාතික සැලැස්මක් දියත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා වාමාංශික පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසයි.

විද්වතුන්, වෘත්තිකයන්, කලාකරුවන්, වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන්, සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් ඇතුළු විවිධ තරාතිරම්වල පුද්ගලයන්ගෙන් අදහස් විමසන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසයි.

අධ්‍යාපනය, ආර්ථිකය, නීතිය, සෞඛ්‍ය, කෘෂිකර්මය ඇතුළු සෑම ක්ෂේත්‍රයකම වෙනස්කම් අවශ්‍ය බවත් ණය කළමනාකරණය සහ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නැවත ඇගයීම් කඩිනමින් සිදු කළ යුතු බවත් ඔහු අවධාරණය කළේය.

ඒ අනුව දැනට රට මුහුණ දී සිටින සමාජ, ආර්ථික සහ දේශපාලන අර්බුදවලට විසඳුම් සෙවීම සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නව ජාතික සැලැස්මක් දියත් කරනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *