චීන දූත පිරිසක් මහින්ද හමුවෙයි

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ දේශපාලන බල මණ්ඩල සභික චෙන් chen මහතා සහ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ දූත පිරිසක් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී හමුවිය.

හම්බන්තොට වරාය මෙන් ම වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හා චීන ජනාධිපතිවරයා මුල් වී ආරම්භ කළ ශ්‍රී ලංකාවට මෙන් ම චීනයට ද ඉතා ඵලදායී ව්‍යාපෘතින් බව මෙහිදී චෙන් chen මහතා පැවසීය. එමෙන් ම හම්බන්තොට වරාය දකුණු ආසියාවටම ඵලදායි ව්‍යාපෘතියක් බවත් එමගින් නව නාවික මුහුදු ගමන් මාර්ගයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට හැකිවූ බව ද ඒ මහතා පැවසීය.

විධිමත් නීතිමය රාමුවක් තුළින් මෙම ව්‍යාපෘතින් කඩිනම් ක්‍රියත්මක වන බව චීන රජය බලාපොරොත්තුවන බව වැඩි දුරටත් පැවසීය. එමෙන්ම නව තාක්ෂණය ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීම තුළින් මංමාවත් විදුලිය මෙන් ම පානීය ජල ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් සහ නව රැකියා උත්පාදනයට අත දීමට චීන රජය බලාපොරොත්තුවන බවද පැවසීය. ඉදිරියටත් ශ්‍රී ලංකාව සමග සුහදව මෙන්ම ඉතා මිත්‍රශීලීව කටයුතු කිරීමට චීන රජයේ අපේක්ෂාව බවද ඒ මහතා මෙහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය .

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තම පාලන කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට චීන රජය ලබා දුන් සහාය ගැන මෙහිදී ස්තුති කළේය. පසුගිය වසර හතර හමාරක කාලය තුළ තම රජය ආරම්භ කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් අඩාල වූ බවත් ඉදිරියේදී පත්වන තම රජයක් තුළින් එම ව්‍යාපෘතීන් කඩිනම් සංවර්ධනය කරමින් ඉදිරියට ගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වන බව මෙහිදී සඳහන් කළේය.

මෙහි දී අදහස් දැක්වූ හිටපු අමාත්‍ය ජීඑල් පීරිස් මහතා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයක් සමග සුහදශීලීව මෙන්ම සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වන බව මෙහිදී පැවසීය.

මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපතා චෙන් ක්ෂුආන් මහතාද එක්විය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *