චාමර සම්පත් චැනල් ෆෝ සහ චැනල් අයි සමඟ පටලවා ගනී

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් චැනල් 4 හෙළිදරව් කිරීම ගැන සඳහන් කිරීමේදී චැනල් 4 වෙනුවට චැනල් අයි භාවිතා කළ රාජ්‍ය අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක මහතා සෙසු මන්ත්‍රීවරයකු විසින් දැනුම් දීමෙන් පසු කඩිනමින් නිවැරදි විය.

‘චැනල් අයි’ නාලිකාවට රාජපක්ෂවරුන් සමඟ පෞද්ගලික තරහක් තිබෙන බවත්, ඒ බව රටේ සියලු දෙනාම දන්නා බවත් ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධය වාර්තා කිරීමේදී එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය කළ දේ රාජ්‍ය හමුදාව කළ දෙයක් ලෙස ‘චැනල් අයි’ වාර්තා කළේය.

එය චැනල් අයි නොවන බවත් එය චැනල් 4 විය යුතු බවත් සහෝදර මන්ත්‍රීවරයකු පෙන්වා දුන් වහාම ඔහු නිවැරදි විය.

“සමාවෙන්න, ඒක වැරදීමක්. මම සමාව ඉල්ලනවා” ඇමැතිවරයා සමාව අයැද සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *