ගුවන් ටිකට් මිල සම්බන්ධයෙන් ඇමතිගෙන් යාවත්කාලීන සිදු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක විවිධ ගුවන් සේවා ආයතන නියෝජිතයන් සමඟ පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවකදී වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළේ, එම ආයතන විසින් ගුවන් ටිකට්පත් මිල අඩුවීමට සාපේක්ෂව සියයට 20කින් අඩුකර ඇති බවයි. එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ වටිනාකම.

ඉදිරියේදී ගුවන් ප්‍රවේශපත්‍ර මිල තවදුරටත් අඩු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවද අමාත්‍යවරයා අනාවරණය කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩුවෙමින් පවතින බවත්, මේ හේතුවෙන් මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමට වඩාත් හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය වන බවත් එම සාකච්ඡාවලදී සඳහන් විය. ඇත්ත වශයෙන්ම, නුදුරු අනාගතයේ දී නව මගී ගුවන් සේවා හතක් දිවයිනට පැමිණීමට නියමිත බව නිවේදනය කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *