ගුවන් ගමන් ප්‍රමාදයක් සම්බන්ධයෙන්, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට චෝදනා…

ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින් දකුණු කොරියාවට යැවීමේ ක්‍රියාවලියට බලපා ඇති බව පවසන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ගුවන් ගමන් අඛණ්ඩව ප්‍රමාද කිරීම කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර දැඩි ලෙස විවේචනය කරයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍ය නානායක්කාර කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් UL 470 දරණ ගුවන් යානය පැය 12කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින් පිරිසක් පසුගියදා දකුණු කොරියාවට පිටත්ව යාම ප්‍රමාද වූ බවයි.

නානායක්කාර අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ අඛණ්ඩව ගුවන් ගමන් ප්‍රමාද වීම නියමිත පරිදි ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින් දකුණු කොරියාවට යැවීමේ ක්‍රියාවලියට දැඩි ලෙස බලපා ඇති බවයි.

මෑතකදී බලපෑමට ලක්වූ දකුණු කොරියාව බලා පිටත්ව යාමට නියමිතව සිටි පිරිස ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය (SLBFE) විසින් පිටත් කර හරින ලද 800 වැනි ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින් කණ්ඩායම වන අතර ඒ සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබුණි.

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් යානය ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා සඳහා යන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවකයින් 52 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමට නියමිත පරිදි ගමන් කිරීමට නොහැකි විය.

ශ්‍රී ලංකාව පදනම් කරගත් දකුණු කොරියානු මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය දැනුවත් කර තිබූ බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මැයි 23 වැනිදා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම විසින් සිදු කරන ලද මෙවැනිම ප්‍රමාදයක් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයන් පිරිස පිළිගැනීම දකුණු කොරියානු බලධාරීන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු වූ බව අමාත්‍ය නානායක්කාර වැඩිදුරටත් අනාවරණය කළේය.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ මැදිහත්වීම මත මෙම පිරිසට ජුනි 04 වැනි දින දකුණු කොරියාව බලා යාමට හැකි වූ නමුත් එම පිරිස ප්‍රවාහනය කළ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ගුවන් යානය ද පැය දෙකකින් ප්‍රමාද වූ බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම දිගින් දිගටම ප්‍රමාද කිරීම බරපතළ ප්‍රශ්නයක් බව සඳහන් කළ අමාත්‍යවරයා එය දකුණු කොරියාවට ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයන් පිටත් කර හැරීමට දැඩි ලෙස බලපාන බව ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමුකර අවශ්‍ය තීන්දු තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය බව අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්ක මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *