ගුරු උපවාසයේ කූඩාරම පොලීසියෙන් ගලවයි

වැටුප් ගැටලුවට විසඳුම් ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා රජයේ ගුරුවරුන්ගේ සංගමය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසල ආරම්භ කළ සත්‍යග්‍රහය අද (27) දෙවැනි දිනටත් පැවැත්වුණි.

සත්‍යග්‍රහයට ඔවුන් භාවිත කළ තාවකාලික අට්ටාලය පොලීසිය ඊයේ (26) ඉවත් කිරීම නිසා අද ඔවුන් සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ කළේ කූඩාරමක් තුළ සිටය.

එම කුඩාරමද අද පොලීසිය පැමිණ ඉවත් කිරීමත් සමග එම ස්ථානයේ නොසන්සුන්තාවක් හටගෙන තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *