ගෑස් හිඟය හේතුවෙන් ආපනශාලා, හෝටල්, බේකරි බොහෝමයක් වසා දමයි…

විදුලිය, ඉන්ධන සහ ගෑස් හිඟය, ආපනශාලා, හෝටල් සහ බේකරි හිමියන්ගේ සංගම් පවසන්නේ රට පුරා හෝටල්, ආපනශාලා සහ බේකරිවලින් 60% කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වසා දමා ඇති බවයි.

ආහාර සපයා ගනිමින් ජීවිකාව ගෙන යන බොහෝ පිරිසක් දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ පා සිටින බව ඔවුහු පවසති.

මේ අතර, සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ (AICOA) ප්‍රධානී අසේල සම්පත් පැවසුවේ ගෑස් නොමැතිකම හේතුවෙන් කොළඹ නගරයේ, බොරැල්ල සහ මරදාන යන ප්‍රදේශවල ආපනශාලා, හෝටල්, බේකරි සහ ආහාර සැකසුම් ආයතනවලින් 60% කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වසා දමා ඇති බවයි. ප්‍රමාණවත් ගෑස් ලබාදීමට කඩිනම් විසඳුම් ලබාදෙන ලෙස ඔහු රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය. එහෙම නොවුණොත් මුළු රටම බඩගින්නේ ඉන්නවා.

හෝටල් හිමියන් පැවසුවේ තමන් අතේ ඇති ගෑස් දින එකකට හෝ දෙකකට ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි. ඊට පස්සේ අපිට ජීවත් වෙන්න වෙන ක්‍රම නැහැ. තියර් ව්‍යාපාරය කරගෙන යාමට විකල්ප ඉන්ධන ලෙස භූමිතෙල් සොයා ගැනීමටවත් නොහැකි වූ බවට ඔවුහු චෝදනා කළහ.

ගෑස් නොමැතිවීම ප්‍රදේශ කිහිපයක ආදාහනාගාරවලටද බලපා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *