ගාලුමුවදොර පිටියේ යාචකයින් වෙනත් ස්ථානයකට…

කොළඹ ගාලුමුවදොර පිටියේ සිටින යාචකයින් හම්බන්තොට රිදියගම සමාජ සේවා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය වෙත රැගෙන යාමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

නිව්ස්ෆස්ට් වාර්තා කරන පරිදි ගාලුමුවදොර පිටියේ යාචකයින් විසින් මහජනතාවට හිරිහැර කරන බවට ලැබුණු පැමිණිලි මත වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

ගාලුමුවදොර පිටියේ යාචකයින් 150 දෙනෙකු පමණ දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් ඇතුළු මහජනතාව අපහසුතාවට පත් කරන බවට අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා අනාවරණය කළේය.

එමගින්, මෙම ඒකාබද්ධ මුලපිරීම අධීක්ෂණය කරන ලෙස අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට සහ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට උපදෙස් දී ඇති අතර, ආයතනික සමාජ වගකීම් (CSR) මුල පිරීම් යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා මුදල් වෙන් කරන ලෙස වරාය අධිකාරියට සහ අනුබද්ධ ආයතනවලට ද උපදෙස් ලබා දී ඇත.

පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයට මාරු කෙරෙන යාචකයින් සඳහා නවාතැන්, ආහාර සහ අනෙකුත් අවශ්‍ය පහසුකම් මෙම අරමුදල් මගින් ලබා දෙන බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *