කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සියලුම කෞතුකාගාර අද සිට වසා තැබේ

කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති සියලුම කෞතුකාගාර අද (16) දින සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දැමිමට තිරණය කර ඇත. බුද්ධ ශාසන හා සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කර තිබේ. ඒ, කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තවීමේ අවදානම හේතුවෙන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *