කොවිඩ් 19 වර්තමාන තත්වය පිළිඹද රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ වාර්තාව

Share this Article

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය මගින් කොවිඩ් 19 හෙවත් නව කොරෝනා වෛරසයය පැතිරයාමේ වර්තමාන තත්වය පිළිඹදව අද පස්වරුවේ සවිස්තර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. එම සම්පූර්ණ වාර්තාව පහතින් දැක්වේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.