කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව SARS මරණ සංඛ්‍යාව අභිබවා යයි

අද (10) දින උදෑසන වන විට කොරෝනා වෛරසයෙන් මියගිය පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 910 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවට වාර්තා වේ. එමෙන්ම රටවල් 28 ක වෛරසට ආසාධනය වී ඇති බවට තහවුරු වූ රෝගීන් ගණන 40,553 කි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට (WHO) අනුව, 2003 SARS වසංගතයෙන් මියගිය පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 774 ක් බව දැක්වේ. ඒ අනුව මේ වනවිට කොරෝනා වෛරසයෙන් මියගිය පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව SARS වසංගතයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව අභිබවා ගොස් ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *