කොරෝනා තවත් ගම දෙකක් වසා දමයි

Share this Article

කොරෝනා රෝගය ව්‍යාප්තවීමේ අවදානම හේතුවෙන් තවත් ගම්මාන දෙකක් මේ වනවිට වසා දමා තිබේ. ඒ මහනුවර අකුරණ ප්‍රදේශයේ සහ පුත්තලම කඩමාන්කුලම් ග්‍රාමයේ කොටසක් බවටයි වාර්තා වන්නේ.

මහනුවර අකුරණ ප්‍රදේශයේ කොරෝනා රෝගියා වාර්තා වීමත් සමග මෙම පියවර ගෙන ඇති බවටත් වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.