කෙහෙළිය පවුලේ සාමාජිකයින්ගේ ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම් 16ක් අත්හිටුවයි

හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතාගේ පවුලේ සාමාජිකයින්ගේ ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම් 16ක් සහ රක්ෂණ ඔප්පු තුනක් අත්හිටුවීමට අල්ලස් කොමිසම කළ ඉල්ලීමකට අනුව කොළඹ මහාධිකරණය නියෝගයක් නිකුත් කළා.

ශීත කළ ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම් සහ රක්ෂණ ඔප්පුවල වටිනාකම රු. මිලියන 93.125 කි.

ඒ අනුව කෙහෙළියගේ  සහකාරිය, දියණියන් තිදෙනෙකු සහ බෑණාගේ ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම් 16ක් සහ රක්ෂණ ඔප්පු තුනක් දින හතක කාලයක් සඳහා අත්හිටුවා ඇත.

ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉමියුනොග්ලොබියුලින් එන්නත් මිලදී ගැනීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රඹුක්වැල්ල මහතා මේ වන විට රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටියි.

2023 අංක 09 දරන දූෂණ විරෝධී පනතේ 53(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව 42 වැනි වගන්තිය යටතේ සිදුකෙරෙන විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස කලත්‍රයාගේ පවුලේ සාමාජිකයන් හෝ වෙනත් අයද යටත් වන පරිදි අල්ලස් කොමිසම විසින් මෙම කැටි කිරීමේ නියෝගය ලබාගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *