කිරි තේ එකක මිල රුපියල් සීයයක් දක්වා ඉහළට…

පවතින තත්වයන් මත කිරි තේ එකක් රුපියල් 100 ක් දක්වා මිල ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය කියයි.

ආපන ශාලාවල කිරි තේ ලබා දීම අත්හිටුවීමටද සිදුවන බවත් සංගමයේ සභාපති අසේල සම්පත් පැවසීය.

කිරිපිටි මිල ඉහල දැමීම, ගෑස් හිගය ආදී කාරණා මත මෙම තත්වය උදා වී ඇතැයිද හෙතෙම තව දුරටත් සදහන් කලේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *