ක්‍රිකට් සහ නෙට්බෝල් ආසියානු ශූරයින් සඳහා විශිෂ්ට පිළිගැනීමක්…

පසුගිය සතියේ ආසියානු ශූරයින් බවට පත්වූ ශ්‍රී ලංකා පිරිමි ක්‍රිකට් සහ කාන්තා නෙට්බෝල් කණ්ඩායම් පිළිගැනීමේ මහා ජයග්‍රාහී පෙළපාලියක් අද පැවැත්වුණා.

ශ්‍රී ලංකා ජාතික පිරිමි ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානය පරදවා 2022 ආසියානු කුසලාන අවසන් මහා තරගය ජය ගැනීමට ඉරිදා (11) සමත් විය.

ඉරිදා (11) පැවැති අවසන් මහා තරගයේදී ලකුණු 63-53ක් ලෙස සිංගප්පූරුව පරාජය කළ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා දැල්පන්දු කණ්ඩායම ආසියානු දැල්පන්දු ශූරියන් බවට පත්විය.

ජාතික ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් දෙකේ ජයග්‍රහණ පිළිගැනීම සහ සැමරීම සඳහා අද පෙරවරුවේ මහා ජයග්‍රාහී පෙළපාලියක් සංවිධානය කර තිබුණි.

කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ සිට කොළඹ දක්වා පැවැත්වූ ජයග්‍රාහී පෙළපාලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පිරිමි ක්‍රිකට් සහ කාන්තා නෙට්බෝල් කණ්ඩායම් සහභාගි වූහ.

කණ්ඩායම් දෙක සඳහා ඔවුන්ගේ අගය කිරීම සහ සහයෝගය දැක්වීම සඳහා විශාල සෙනඟක් මාර්ගය පුරා දක්නට ලැබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *