කළුතර බන්ධනාගාරයේ CCTV කැමරා 60ක් අක්‍රියයි

පසුගියදා කළුතර බන්ධනාගාරයේ බන්ධනාගාර රැඳවියෙකු මියයාමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අද සිදුකළ පරීක්ෂණවලදී අනාවරණ වූයේ එම පරිශ්‍රයේ සවිකර තිබූ CCTV කැමරා 60කට අධික ප්‍රමාණයක් පසුගිය වසරක කාලය තුළ අක්‍රියව පවතින බවයි.

ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල, වාට්ටු, කාන්තා සිරමැදිරිය, ප්‍රධාන පිවිසුම සහ ආපනශාලාව ඇතුළු අනෙකුත් ප්‍රධාන ප්‍රදේශවල සවිකර ඇති ආරක්ෂිත කැමරා ක්‍රියාත්මක නොවීම මෑත කාලීන පහරදීමට හේතුව සොයා ගැනීමට දරන උත්සාහයට බාධාවක් විය.

කළුතර බන්ධනාගාරයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු අනාවරණ කළේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ප්‍රශ්න හේතුවෙන් CCTV පද්ධතිය වසරක කාලයක් අක්‍රිය කර තිබූ අතර එය සැලකිය යුතු ආරක්‍ෂාවකට තර්ජනයක් වී ඇති බවයි. මෙම තත්ත්වය පිළිබඳව බලධාරීන් දැනුවත් කර ඇතත් විසඳුමක් ලබාදීම ප්‍රමාද වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *