කහ හිඟයට පිළියමක්

Share this Article

මෙරට වෙළෙදපොලේ මේ වනවිට පවතින කහ හිඟයට පිළියමක් ලෙස ඉදිරි වසර එකහමාරක කාලයට කහ ආනයනය කිරීමට අවසරය ලබාදෙන බව විෂය භාර රාජ්‍ය ඇමැති ජානක වක්කුඹුර මහතා පවසයි.

ඒ අනුව රටට අවශ්‍යතාවයට පමණක් කහ ආනයනය කිරීමට අවසර ලබාදෙන බවත්, කහ හිඟය නැති කිරීමට එම වසර එකහමාර තුළ මෙරට කහ වගා කිරීමට අවශ්‍ය කටයතු සම්පාදනය කරන බවත් ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි. ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡා කර මෙම වැඩපිළිවෙළ සකස් කරන බවද ඔහු සඳහන් කරයි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.