කල් ඉකුත් වූ කඳුළු ගෑස් භාවිතය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය පාර්ලිමේන්තුවට කරුණු පැහැදිලි කරයි.

කඳුළු ගෑස් කල් ඉකුත්වීමෙන් පසු එහි කාර්යක්ෂමතාව නැති වන අතර වින්දිතයින්ට බරපතල හානියක් සිදු නොවන බව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජන ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවට දැනුම් දුන්නේය.

COPA සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙකු ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතැම් අවස්ථාවලදී පොලිසිය අතින් කඳුළු ගෑස් හැසිරවීම දක්නට ලැබෙන්නේ ඒ නිසා බවයි.

කල් ඉකුත් වූ කඳුළු ගෑස් මරණ ඇතුළු මිනිසුන්ට බරපතළ හානි සිදු කරන බවට චෝදනා කරන අය එය ඔප්පු කළ යුතු අතර, අදාළ කඳුළු ගෑස් කල් ඉකුත් වූ නිෂ්පාදනයක් බව ද ඔප්පු කළ යුතු බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

2012 වසරේ ආනයනය කරන ලද මේ වන විට කල් ඉකුත් වී ඇති කඳුළු ගෑස් තොගයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කළ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් කෝපා කමිටුව වෙත මෙම තොරතුරු ලබා දී ඇත.

රට තුළ සිදුවන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා ක්‍රියාශීලී සහ ප්‍රතික්‍රියාශීලී පොලිස් ඒකක දෙකකින් පොලිසිය සමන්විත වන බව ද පොලිස්පති (IGP) C. D. වික්‍රමරත්න මහතා පැහැදිලි කළේය.

“ආරක්ෂාව සම්බන්ධ විවිධ සිදුවීම්වලට මුහුණ දීමට පොලිසිය සූදානම් විය යුතුයි. සූදානම් කිරීමේ පියවර ලෙස කඳුළු ගෑස් ආනයනය කරනු ලැබේ. නමුත් රටේ තත්ත්‍වය අනුව කඳුළු ගෑස් පාවිච්චි නොකර කල් ඉකුත් වීමේ ප්‍රවණතාවක් තිබෙන අවස්ථා තියෙනවා.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *