කථානායකවරයා ව්‍යවස්ථාදායක ස්ථාවර කමිටු සඳහා සාමාජිකයන් නම් කරයි

රට තුළ මැතිවරණ දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා ඇති අවස්ථාවක නව මැතිවරණ නීති ගෙන ඒමේ සැබෑ අරමුණ කුමක්දැයි විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සෙනසුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කළේය.

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ (සංශෝධන) සහ පළාත් සභා මැතිවරණ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත් සලකා බැලීම සඳහා සමූපකාර මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන විසින් සභාවට ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසු ඔහු මෙම ප්‍රශ්නය මතු කළේය.

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සලකා බැලීම සඳහා ව්‍යවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාව සඳහා පහත සඳහන් සමූපකාර මන්ත්‍රීවරුන් නම් කළ බව කථානායක අබේවර්ධන නිවේදනය කළේය: ප්‍රසන්න රණතුංග, පවිත්‍රාදේවි වන්නිආරච්චි, කංචන විජේසේකර, අනුරාධ ජයරත්න, චන්දිම වීරක්කොඩි, නාමල් රාජපක්ෂ, මයන්ත දිසානායක, සහ රෝහිණී කුමාරි විජේරත්න.

ස්ථාවර නියෝග අංක 113(2) ප්‍රකාරව පළාත් සභා මැතිවරණ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සලකා බැලීම සඳහා ව්‍යවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාවේ කටයුතු කිරීම සඳහා පහත සඳහන් මන්ත්‍රීවරුන් සමූපකාර මන්ත්‍රීවරුන් ලෙස නම් කර ඇති බව කථානායකවරයා නිවේදනය කළේය: සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත, ජානක වක්කුඹුර, ඉමිතියාස් බාකීර් මාකර්, ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර, එරාන් වික්‍රමරත්න, ඉසුරු දොඩංගොඩ, එම්.ඩබ්ලිව්.ඩී සහන් ප්‍රදීප් විතාන සහ ඩී.වීරසිංහ.

රීති ප්‍රශ්නයක් මතු කරමින් කිරිඇල්ල විමසා සිටියේ නව මැතිවරණ නීති ගෙන ඒම මෙම කමිටුවල අරමුණ කුමක්ද යන්නයි. “පළාත් පාලන මැතිවරණය මේ වසරේ මාර්තු 08 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණා. ඒ මැතිවරණය තවම පවත්වා නැහැ. කාවද මේකෙන් අන්දන්න හදන්නේ? මැතිවරණයක් නොමැති විට මෙම කමිටුවල අරමුණ කුමක්ද,” ක්‍රිඇල්ල ප්‍රශ්න කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *