කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ සැප්තැම්බර් අවසානයේදී විවෘත කිරිමට සැලසුම්

Share this Article

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ සැප්තැම්බර් මස අග වන විට නැවත විවෘත කිරීමට රජය අපේක්ෂා කරන බව සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසනවා. ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පවසා සිටින්නේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් පසුව පමණක් මෙම තීරණය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි. එමෙන්ම පුරවැසියන්ගේ ආරක්ෂාව සැලකිල්ලට ගනිමින් සංචාරකයින්ට ද ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට පහසුකම් සැලසෙන බවද ඒ මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ගුවන් තොටුපල 2020 මාර්තු සිට තාවකාලිකව වසා දමනු ලැබුවා. ඒ කොරෝනා වයිරස් වසංගතය හේතුවෙන්.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.