“ඔයාට අපිව එක පාරක් එපා නම් අපිට ඔයාව සිය වාරයක් එපා” – බැසිල් බැන වදියි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (SLPP) නිර්මාතෘ බැසිල් රාජපක්ෂ, ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවා සහභාගී වූ රැස්වීමකදී තම පක්ෂයෙන් කැඩී ගිය කණ්ඩායමට ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ රාජපක්ෂවරුන් කිසිදු පීඩනයකට යටවීමට සූදානම් නැති බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් නොමැතිව පුළුල් සන්ධානයකට නවාතැන් දෙන ලෙස අනෙකුත් පක්ෂවලින් සහ කණ්ඩායම්වලින් ඉල්ලීමක් තිබෙන බව ජනාධිපතිවරයාට සහාය පළ කරමින් එම පක්ෂයෙන් කැඩී ගිය මන්ත්‍රීවරයකු වන නිවාස හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා රැස්වීමට දැනුම් දුන් අවස්ථාවේදී ඔහු දැඩි අදහස් පළ කළේය.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් කැඩී ගිය කණ්ඩායම් නියෝජිතයන් සහ ශ්‍රීලනිපයේ පැමිණ සිටීම පිළිබඳව තම අප්‍රසාදය පළ කළ බැසිල්, “ඔබට අපිව එක පාරක් එපා නම්, අපිට ඔයාව සියවරක් එපා” යැයි පවසමින් දැඩි අප්‍රසාදය පළ කළේය.

ජනාධිපතිවරයාගේ ඉල්ලීම පරිදි තමා මෙම රැස්වීමට සහභාගි වූයේ තමාට කළ ගෞරවයක් ලෙස බවත් එසේ නොවුවහොත් රාජපක්ෂලාට මේ ආකාරයෙන් යටපත් කළ නොහැකි බවත් ඔහු පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් කැඩී ගිය කණ්ඩායම් නියෝජිතයින් සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය (ශ්‍රීලනිප) පැමිණ සිටීම පිළිබඳව රාජපක්ෂ මහතා සිය අප්‍රසාදය පළ කළේය. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමඟ කටයුතු කරනවාද නැතිනම් එහි කැඩී ගිය කණ්ඩායම් සමඟ කටයුතු කරනවාද යන්න තීරණය කිරීම ජනාධිපතිවරයාට විවෘත බව ඔහු කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *