ඔන්ලයින් ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත ජනවාරි මාසයේදී බලාත්මක කෙරේ

මාස තුනක උපදේශන ක්‍රියාවලියක් පැවැත්විය යුතු බවට සිවිල් සමාජ සංවිධානවල අවධාරනය නොතකා ජනවාරි 23 වනදා ඔන්ලයින් ආරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට රජය සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ පනත් කෙටුම්පත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අභියෝගයට ලක් වූ අතර එය තීරණය කිරීමේදී සංශෝධන යෝජනා කළේය. අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව සඳහා එවැනි පනතක් සම්මත කිරීමේ අවශ්‍යතාව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවධාරණය කළේය.

මේ අතර, සිවිල් සමාජ ව්‍යාපාර පනතට ඇතුළත් කිරීමට කර්මාන්ත පාර්ශවකරුවන්ගේ අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා මාස තුනක උපදේශන ක්‍රියාවලියක් ඉල්ලා සිටියේය.

පාර්ශවකරුවන්ගේ අදහස් විමසීමට සිවිල් සමාජ නියෝජිතයින් කණ්ඩායමක් ද සිංගප්පූරුවට ගියහ.

මෙම පනත පුළුල් ලෙස සිංගප්පූරුවේ ඔන්ලයින් ව්‍යාජ හා හැසිරවීමේ පනත (POFMA) මත ආදර්ශයට ගෙන ඇත.

මෙම පනත් කෙටුම්පත ජනවාරි 23 වැනිදායින් ආරම්භ වන පාර්ලිමේන්තු සතිය තුළ විවාදයට ගෙන නීතිගත කරන බව පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ ජනාධිපති උපදේශක මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ තහවුරු කළේය.

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා පැවසුවේ, පනත් කෙටුම්පතේ අවසන් බලගැන්වීමට ඇතුළත් කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශය ගූගල් සහ ෆේස්බුක් වැනි ක්ෂේත්‍ර පාර්ශවකරුවන්ගේ යෙදවුම් අපේක්ෂා කරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *