ඒකාබද්ධ කම්කරු නීති පද්ධතිය ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වෙයි.

නව ඒකාබද්ධ කම්කරු නීති පද්ධතියක් සඳහා මෙතෙක් ලැබී ඇති යෝජනාවල සාරාංශයක් ජුනි 14 වැනිදා ඉදිරිපත් කරන බව ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාවට දන්වා ඇතැයි කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා පවසයි.

කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ නිවේදනයකට අනුව ඊයේ සවස ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව රැස්වූ අවස්ථාවේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

නව කම්කරු නීති පද්ධතියක් සකස් කිරීම සඳහා යෝජනා ලබා ගැනීමේ මහජන අදහස් විමසීම සෑම සතියකම අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වෙන බවත් එසේ ලැබුණු යෝජනාවල සාරාංශය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ව්‍යවස්ථාදායක යෝජනාවක් කෙටුම්පත් කිරීම ආරම්භ කරන බවත් අමාත්‍ය නානායක්කාර මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. දුරින්.

එම කෙටුම්පත ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාවට ඉදිරිපත් කරන බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මේ අතර ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව මාසිකව කැඳවීමේ වැදගත්කම අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාවට වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් පත් කිරීමේදී කිසියම් අංශයක් වැරදීමකින් ඉවත් වී තිබේද යන්න සොයා බැලීම සඳහා කමිටුවක් පත් කිරීමට ද ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව එකඟ විය.

තවද, එම සභාවට සුදුසු වෘත්තීය සමිති නියෝජිතවරියක් පත් කිරීමට ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව ද අනුමැතිය ලබා දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *